Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η HARCOS RESTAURANT CONSULTING ολοκλήρωσε την πιστοποίηση των εν λόγο εστιατορίων κατά ISO 22000-2005 HACCP Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων.

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές του HACCP με βασικό στόχο:

  • την ανάλυσης κινδύνων, πρόληψης και προστασία της υγείας του καταναλωτή,
  • την αύξηση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων,
  • την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ενίσχυση της φήμης της εταιρείας