Υπηρεσίες υποστήριξης επενδύσεων Αγροτουρισμού

agrotourism_foodΑγροτουρισμός είναι μια ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις κέντρο διασκέδασης.


Η συμβολή της HARCOS!

Η HARCOS Restaurant Consulting  αναλαμβάνει επενδύσεις αγροτουρισμού και παρέχει πλήρης γκάμα υπηρεσιών που εγγυούνται την επιτυχημένη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης αγροτουρισμού.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας καλύπτουν τις περισσότερες πτυχές του σχεδιασμού και της λειτουργίας εγκαταστάσεων αγροτουρισμού, όπως:

 • Έρευνα αγοράς και σκοπιμότητας
 • Οικονομική σκοπιμότητα και προβλέψεις
 • Ανάπτυξη Concept
 • Εκτιμήσεις  κόστους
 • Mix / ανάπτυξη του προγράμματος
 • Λειτουργικά ικανότητα
 • Ανάπτυξη Brand
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Σχεδίαση τοπίου
 • Σχεδιασμός / προδιαγραφές για την ψυχαγωγία και το παιχνίδι
 • Διαφήμιση και σχεδιασμός μονοπατιών ειδικού χαρακτήρα (δρόμοι κρασιού, ελιάς μελιού κλπ)
 • Αξιοθέατα, εξοπλισμός και προμήθειες
 • Aνάπτυξη Menu και τιμολόγηση
 • Προμήθεια προϊόντων
 • Σχεδιασμό κουζίνας
 • Παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποβλήτων
 • Πολιτική και εγχειρίδια
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Η επιλογή POS και τεχνολογίας συστημάτων
 • Επιλογή καλλιεργειών και χρήση
 • Οργάνωση μονάδων αγροτικής βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων
 • Πιστοποιήσεις
 • Ενσωμάτωση SPA με βάση τα προϊόντα της επιχείρησης
 • Επιχειρήσεις Start-up
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη των προγραμμάτων χορηγίας
 • Ανάπτυξη και κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή, την υγεία και την υγιεινή για το παιχνίδι και τα ζωικά περιοχές
 • Βοήθεια με άλλους τομείς της διαχείρισης και της λειτουργίας, όπως απαιτείται
 • Συμβουλές και βοήθεια σε όλους τους άλλους τομείς της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας