Θεματικό Εργαστήριο Γαστρονομίας «Από την κουζίνα μέχρι το τραπέζι – Μεσογειακή Φιλοξενία & Εστίαση» Φώτο – 3η Μέρα

Συμμετοχή της HARCOS ΕΠΕ στο Θεματικό Εργαστήριο Γαστρονομίας με τίτλο «Από την κουζίνα μέχρι το τραπέζι – Μεσογειακή Φιλοξενία & Εστίαση»

Details

Θεματικό Εργαστήριο Γαστρονομίας «Από την κουζίνα μέχρι το τραπέζι – Μεσογειακή Φιλοξενία & Εστίαση» Φώτο – 2η Μέρα

Συμμετοχή της HARCOS ΕΠΕ στο Θεματικό Εργαστήριο Γαστρονομίας με τίτλο «Από την κουζίνα μέχρι το τραπέζι – Μεσογειακή Φιλοξενία & Εστίαση»

Details

Θεματικό Εργαστήριο Γαστρονομίας «Από την κουζίνα μέχρι το τραπέζι – Μεσογειακή Φιλοξενία & Εστίαση» Φώτο – 1η Μέρα

Συμμετοχή της HARCOS ΕΠΕ στο Θεματικό Εργαστήριο Γαστρονομίας με τίτλο «Από την κουζίνα μέχρι το τραπέζι – Μεσογειακή Φιλοξενία & Εστίαση»

Details