Πελάτης: ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Υπηρεσίες:

Μελέτη, ένταξη, επίβλεψη υλοποίησης & χρηματοδότηση μέσω προγράμματος LEADER. Επιλογή εξοπλισμού, προμηθευτών, καθορισμός λειτουργικών στάνταρ. Πιστοποίηση κατά ISO 22000 HACCP.

Τοποθεσία: Παραλία Γλύφας Ηλείας