Πελάτης: ΡΟΔΟ CAFE
Υπηρεσίες:

Δημιουργία πρότυπων συνταγών και νέου μενού, εκπαίδευση προσωπικού, επιλογή εξοπλισμού, προμηθευτών, καθορισμός λειτουργικών στάνταρ, εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής, δράσεις προώθησης, πιστοποίηση κατά ISO 9001.

Τοποθεσία: Αρχαία Ολυμπία