Πελάτης: BARBEQUE
Υπηρεσίες:

Δημιουργία πρότυπων συνταγών, εκπαίδευση προσωπικού, ανεύρεση προμηθευτών, καθορισμό στάνταρ, εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής, διαφήμιση, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, δράσεις προώθησης

Τοποθεσία: Θήβα