Πελάτης: ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Υπηρεσίες:

Συγγραφή και υλοποίηση επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναίκειας Απασχόλησης Υποδράση 1. Δημιουργία σύγχρονου χώρου εστίασης, Concept Development, Οικονομοτεχνικές μελέτες.

Τοποθεσία: Σιμόπουλο Ηλείας