Πελάτης: WHITEVILLAS
Υπηρεσίες:

Δημιουργία Νέου Concept, εσωτερική & εξωτερική διακόσμηση, επιλογή εξοπλισμού, προμηθευτών. Μελέτη, ένταξη , επίβλεψη υλοποίησης & χρηματοδότηση μέσω προγράμματος LEADER.

Τοποθεσία:  Παραλία Δουνεϊκων Ηλείας